DUBNICA NAD VÁHOM. V Dubnici nad Váhom sa snažia podporovať miestne organizácie a vytvárať tak komunitu, ktorá sa rada stretne, členovia sa porozprávajú, zabavia a v prípade potreby si aj vzájomne radi ochotne pomôžu. 

Podpora tvorby komunít je aj od vedenia mesta. “Sme pomerne malou samosprávou ale musím povedať, že na našom území funguje ten pravý komunitný život. V rôznych kluboch a organizáciách sa stretávajú dobrí ľudia a neskromne konštatujem, že som na to hrdý,” myslí si primátor mesta Peter Wolf. Primátor prijal aj pozvanie na výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska DIADUB, ktorá v Dubnici nad Váhom pôsobí. Schôdza sa uskutočnila v Centre neziskových organizácií. “Mesto podporuje činnosť jednotlivých komunitných klubov, a to aj prostredníctvom finančných dotácií na chod danej organizácie. DIADUB nie je výnimkou. Verím, že sa členovia poriadne zabavili a že ich potešili aj malé darčeky,” dodal Peter Wolf.