DUBNICA NAD VÁHOM. V priestoroch Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, v sobášnej sieni sa uskutočnilo oceňovanie úspešných študentov stredných škôl, nachádzajúcich sa v katastri tohto mesta na Považí. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo povzbudiť týchto mladých ľudí, aby na sebe ďalej pracovali a zároveň, aby tak motivovali aj svojich rovesníkov.

Ocenení študenti boli zo Strednej priemyselnej školy, Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej a Gymnázia Dubnica nad Váhom. Slávnostného aktu aj pri príležitosti blížiaceho sa Dňa študentstva sa zúčastnil aj primátor mesta Peter Wolf. Primátora teší, že títo študenti nerobia dobré meno iba škole, ale aj mestu a zároveň niektorí veľmi dobre prezentujú svoju krajinu aj na medzinárodnej úrovni. “Dnes som mal možnosť stretnúť sa s 11 šikovnými študentmi troch stredných škôl na území Dubnice nad Váhom a oceniť ich pamätným listom primátora za ich snahu, vynikajúce výsledky, ambicióznosť pretavenú do činov a skutkov. Z takýchto stretnutí mám vždy veľkú radosť. Študentkám a študentom gratulujem, prajem im naďalej veľa entuziazmu, úspechov a energie v ich snažení. Práve oni sú naša budúcnosť, preto touto cestou ďakujem aj všetkým, ktorí ich vychovávajú, vzdelávajú, povzbudzujú a motivujú,” povedal primátor.