V Dubnici nad Váhom došlo k zmene v niektorých volebných okrskoch, zmeny platia aj pri nadchádzajúcich voľbách prezidenta

Dátum pridania:

DUBNICA NAD VÁHOM. Prezidentské voľby klopú na dvere a spolu s nimi aj množstvo agendy, ktorú musí mestská samospráva zastrešiť. Aby sviatok demokracie prebehol hladko a čo najplynulejšie, pristúpilo mesto k miernym zmenám v rozdelení volebných okrskov.

Hlavu štátu budeme voliť 23. marca 2024, kedy sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb. V prípade, že žiadny zo zaregistrovaných kandidátov nedosiahne viac ako 50 % platných hlasov všetkých oprávnených voličov, pristúpime k volebným urnám ešte raz, a to v druhom kole dňa 6. apríla 2024. V tomto prípade sa bude rozhodovať už len medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi z prvého kola. O tom, kto sa stane novým najvyšším ústavným činiteľom rozhodne vyšší počet odovzdaných platných hlasov zúčastnených voličov v druhom kole.

Mesto Dubnica nad Váhom pristúpilo pred nadchádzajúcimi voľbami k úprave volebných okrskov. „Zmeny sa dotknú okrskov s číslami 2, 12, 13 a 14, kde sme museli optimalizovať počty registrovaných voličov. Vo volebnom okrsku č. 2 bolo pôvodne zaregistrovaných až 1257 voličov, čo je oproti ďalším okrskom nepomerne veľký počet,“ informoval Martin Toman,  odborný referent organizačných činností. Dodal tiež, že práve nepomer v počte voličov spôsobuje predĺženie doby potrebnej na spočítavanie hlasov.

Prehľad zmien vo volebných okrskoch:

  • Bytové domy číslo 150 a 1280 na ulici Partizánska a bytové domy číslo 4301 a 4302 na ulici Agátová už nebudú patriť do volebného okrsku číslo 2 ale do volebného okrsku číslo 13.
  • Do volebného okrsku číslo 12 pribudnú bytové domy zo sídliska Pod hájom s popisnými číslami 953, 954 a 955. Presunú sa z volebného okrsku číslo 14.
    Z volebného okrsku číslo 13 sa bytový dom zo sídliska Pod hájom s číslom 1099 a bytový dom z ulice Partizánska s číslom 1285 presúvajú do volebného okrsku číslo 14.
  • Zmena nastáva aj v mieste zriadenia volebného okrsku číslo 2. V nadchádzajúcich prezidentských voľbách bude zriadený v priestoroch Klubu dôchodcov na Ulici Československej armády 1187/4, kde sa presúva z pôvodných priestorov Považskej vodárenskej spoločnosti na Ulici Palárikova 1673/64A. „K tejto zmene sme pristúpili z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov spojených s prenájmom pôvodných priestorov,“ dodal Toman.

Do každej domácnosti v meste bude najneskôr do 27. februára 2024 doručené oznámenie o čase a mieste konania prezidentských volieb, preto prosíme, aby ste tomuto oznámeniu venovali zvýšenú pozornosť. Nájdete tam podrobné informácie o volebnom okrsku, do ktorého patríte. Prehľad volebných okrskov spolu s popisom územia, ktoré doň spadá, nájdete aj na webe mesta Dubnica nad Váhom www.dubnica.eu v sekcii Voľby prezidenta SR 2024.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

V Trenčianskej Teplej tentokrát plánovane zasadlo zastupiteľstvo obce

TRENČIANSKA TEPLÁ. Na pôde Obecného úradu v Trenčianskej Teplej...

Mesto Nová Dubnica navštívil veľvyslanec Slovinskej republiky, otvoril aj výstavu

NOVÁ DUBNICA. Dnes navštívil mesto Nová Dubnica veľvyslanec Slovinskej...

Dubnická kvapka nad Váhom prilákala desiatky darcov krvi

DUBNICA NAD VÁHOM. Jedno darovanie krvi dokáže zachrániť údajne...