TRENČIANSKY KRAJ. Viac ako šesťsto učebných miest ponúka Trenčianska župa v systéme duálneho vzdelávania budúcim prvákom župných stredných škôl.

Vychovávať absolventov pre potreby trhu práce bolo motiváciou zapojenia sa Trenčianskeho kraja do systému duálneho vzdelávania, ktorému kraľuje posledných päť rokov. „Dlhoročné líderstvo župy v tomto systéme by nebolo možné bez sledovania potrieb trhu práce a aktívnej spolupráce so zamestnávateľmi. Verím, že ponuka 606 učebných miest pre stredné školy v kraji sa naplní a o pár rokov nájdu ich absolventi svoje kariérne uplatnenie,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V trojici najžiadanejších odborov pre školský rok 2020/2021 sa nachádza:

– odbor mechanik nastavovač s počtom 143 ponúkaných miest,

– odbor mechanik – mechatronik s počtom ponúkaných miest 53,

– a trojicu uzatvára s počtom ponúkaných miest 38 odbor obchodný pracovník.

Všetky potrebné informácie o systéme duálneho vzdelávania, ako aj kontakty na zamestnávateľov poskytujúcich duálne vzdelávanie získajú budúci prváci u riaditeľov stredných škôl.

Zdroj: TSK