BREZOVÁ POD BRADLOM. V piatok 12. apríla 2019 sa v priestoroch Národného domu Štefánikovho v Brezovej pod Bradlom spomínalo na založenie prvej slovenskej meštianskej školy, ktorá bola v kopaničiarskom kraji založená pred 100 rokmi.

Začiatkom januára 1919 vznikla v Brezovej pod Bradlom prvá meštianska škola s vyučovacím jazykom slovenským. Tento školský rok tak uplynulo presne 100 rokov od jej založenia, osláv tohto významného jubilea sa úspešne zhostila jej nástupkyňa – Základná škola Brezová pod Bradlom. Jubilantku počas storočnice zasiahli viaceré reformy, ale i historické a spoločenské udalosti, počas ktorých sa menili nielen budovy a triedy, ale aj učitelia a žiaci. „Základná škola Brezová pod Bradlom stojí na tradíciách a základoch prvej slovenskej meštianky, v istom zmysle slova sme preto všetci jej absolventmi. Vyučovanie v jubilejnom školskom roku 2018/2019 bolo na škole presiaknuté mnohými metódami a formami, ako dnešným deťom priblížiť odkaz jej založenia,“ prihovorila sa riaditeľka Základnej školy v Brezovej pod Bradlom Ivica Gavrasová publiku pozostávajúcemu z bývalých zamestnancov i absolventov školy. Kultúrny program slávnostnej akadémie k 100. výročiu založenia prvej slovenskej meštianky vizuálne vyskladali tanečné, spevácke i recitačné čísla žiakov školy. Tie názorne ukázali, ako počas rokov prebiehalo vyučovanie na škole, ale i zásadné okamihy v jej živote, medzi ktoré bezpochyby patrilo aj položenie základného kameňa budovy súčasnej školy na sídlisku Dolné Lúky a jej otvorenie za účasti Alexandra Dubčeka.

Medzi gratulantmi sa na slávnostnej akadémii objavil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý prišiel škole popriať všetko dobré, veľa úspechov a samých šikovných žiakov. Jubilujúcu školu navštívil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja zatiaľ dvakrát. „Prvýkrát to bolo v roku 2016, keď sa otváral blok s kuchyňou a jedálňou, ktorý prispel k zlepšeniu podmienok žiakov navštevujúcich školu. Druhú návštevu som absolvoval v roku 2017, keď sme škole odovzdali pracovné náradie a notebook, ktoré si vybrala na podporu polytechnického vzdelávania. Jubilantke želám všetko najlepšie k storočnici, nech sa škole aj naďalej darí,“ povedal župan. Riaditeľke školy odovzdal darčekový kôš pre deti i symbolický šek, ktorým župa podporila organizáciu podujatia.

Zdroj: TSK