V Beluši sa vďaka úspešnému projektu vybudujú dva cykloprístrešky

Dátum pridania:

BELUŠA. Rozvoj cyklistickej dopravy a tvorba miestnych cyklotrás patrí k prioritám obce na najbližšie obdobie. Beluša ako známa cyklistická obec a momentálne aj účastník kampane Do práce na bicykli 2021 s 12 registrovanými tímami je preto aktívna vo zvýšení bezpečnosti a komfortu nielen „svojich“ cyklistov.

Ešte v roku 2020 sa obec zapojila do eurovýzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Predmetom projektu s názvom “Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša” je stavba 2 prístreškov pre bicykle na území obce Beluša v centre obce s väzbou na kľúčovú občiansku vybavenosť a v rámci existujúcej bytovej výstavby. Obec Beluša bola po vyhodnotení žiadosti úspešná, pričom celkové finančné náklady na realizáciu predstavujú sumu 96 072,55 € a obec prispieva vo výške 5%, t.j. 4 803,63 €.

V obci Beluša sa z poskytnutého príspevku vybudujú dva uzamykateľné prístrešky, každý pre 32 bicyklov- jeden v blízkosti autobusovej zastávky “Beluša, stred” a druhý v rámci vnútrobloku pri bytovom dome Ľudovíta Štúra č.16. Okrem uzamykateľných prístreškov budú v centre obce k dispozícii aj 3 voľne dostupné stojany pre bicykle umožňujúce obojstranné parkovanie bicyklov a 1 servisný stojan pre bicykle. Celková navrhovaná kapacita parkovacích miest pre bicykle v rámci prístreškov i stojanov je pre 70 bicyklov.
Predpokladaná doba realizácie je v druhej polovici tohto roka. „Nakoľko sú navrhované cykloprístrešky i stojany v lokalitách v blízkosti autobusovej, či železničnej zastávky, kde v súčasnosti takéto priestranstvá nie sú, veríme, že budú naplno využívané k spokojnosti občanov. Veľmi nás teší, že obec Beluša bola pri podaní žiadosti úspešná, nakoľko sa zvýši komfort pre cyklistov a realizácia sa predpokladá po dobu štyroch mesiacov, od septembra 2021. V riešení zostáva vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v tesnej blízkosti samotnej železničnej zastávky Beluša. Momentálne prebiehajú rokovania s vlastníkom pozemkov Železnicami Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta Obecného úradu Beluša.

Zdroj: ts Beluša

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

Opäť vážna zrážka vozidiel v obci Trenčianska Teplá, pripravte sa na zdržanie

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pred niekoľkými minútami sa stala ďalšia vážna...

V Trenčianskej Teplej tentokrát plánovane zasadlo zastupiteľstvo obce

TRENČIANSKA TEPLÁ. Na pôde Obecného úradu v Trenčianskej Teplej...

Mesto Nová Dubnica navštívil veľvyslanec Slovinskej republiky, otvoril aj výstavu

NOVÁ DUBNICA. Dnes navštívil mesto Nová Dubnica veľvyslanec Slovinskej...

Dubnická kvapka nad Váhom prilákala desiatky darcov krvi

DUBNICA NAD VÁHOM. Jedno darovanie krvi dokáže zachrániť údajne...