BELUŠA. O prehodnotenie zamietavého stanoviska k zriadeniu stáleho Mobilného odberového miesta (MOM) žiadala šesťtisícová obec viacerých ministrov i premiéra SR. Nakoľko je od 10.2.2021 preukázanie sa negatívnym testom v práci povinnosťou a celé územie SR sa riadi tzv. Covid-automatom (semaforom), obec zabezpečí pre jej občanov možnosť 1x týždenne sa pretestovať na území obce.

Obec Beluša, najväčšia obec Trenčianskeho kraja, tretia najväčšia obec Slovenska a spádová obec pre okolité obce Mojtín, Visolaje, Ladce, ihneď po spustení 4. a 5.kola výzvy Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) požiadala a prejavila záujem o vytvorenie stáleho MOM v obci, ktoré by bolo prístupné ľuďom 6 dní v týždni. Po prvotných protichodných odpovediach zo strany MZ SR obec v súčinnosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Váš Lekár s. r. o. zabezpečila všetko potrebné pre to, aby mohlo byť v Beluši zriadené minimálne 1 stále MOM (obec žiadala MZ SR o otvorenie 2 stálych MOM v obci). Vyčlenila vhodné priestory, zabezpečila personál, materiál, všetko potrebné k prevádzkovaniu 2 MOM. Dané odberové miesta boli schválené zo strany všetkých kompetentných orgánov (napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici).

Obec Beluša má za sebou už 6 plošných testovaní počas šiestich víkendov- v roku 2020 zorganizovala 3 plošné testovania, v roku 2021 ďalšie 3 kolá testovania. Počas každého kola vedenie obce evidovalo vysokú účasť, preto predvídavo v polovici januára 2021 akútne riešilo zriadenie 2 stálych MOM v Beluši.

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam prišlo obci vyrozumenie z MZ SR, že nakoľko 4. a 5. kolo výzvy je určené iba pre mestá a mestské časti nad 5 000 obyvateľov (pozn. nie pre obce), v obci Beluša nie je možné zriadiť stále MOM, ktoré by bolo občanom k dispozícií počas 6 dní v týždni. „Hneď po obdržaní zamietavého stanoviska sme sa listom obrátili na čelných predstaviteľov vlády SR – premiéra SR a ministra zdravotníctva SR, ministra financií SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, so žiadosťou o prehodnotenie stanoviska. Naša obec má viac ako 5 000 občanov. Taktiež je Beluša spádovou obcou, na úrade sme boli presvedčení, že zriadenie 2 stálych MOM má zmysel pre našu obec, ale aj širšie okolie, nakoľko v samotnom meste Púchov boli zriadené 3 stále MOM, čo je pre celý okres s cca 45 000 ľuďmi z môjho pohľadu málo a samotné mesto bolo MZ SR zaradené medzi samosprávy, kde už nie je možné zriadiť ďalšie stále MOM“, vysvetľuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.

Zo strany MZ SR bolo zástupcom obce tlmočené, že sa opätovne pozrú na danú situáciu, avšak výsledkom bolo len potvrdenie zamietnutia zriadenia 2 stálych MOM v obci Beluša. S blížiacim sa termínom spustenia Covid-automatu (semaforu) na území SR obec evidovala vysoký dopyt (nielen) jej občanov po odberovom mieste v Beluši. Na poslednú chvíľu sa počas druhého februárového týždňa (08.02.2021 – 14.02.2021) podarilo zástupcom obce v súčinnosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zabezpečiť testovanie v obci počas 4 dní (pondelka, utorka, stredy a piatku): ,,Naším cieľom bolo zabezpečiť pre ľudí čo najčastejšiu a najkomfortnejšiu možnosť pretestovať sa v Beluši. Preto sme sa usilovne snažili o zriadenie 2 stálych MOM v našej obci – ľuďom by boli k dispozícií počas celého týždňa a všetci občania, ktorí by sa chceli pretestovať, resp. by potrebovali negatívny certifikát, by sa komfortne otestovali. Nakoľko však naša požiadavka bola definitívne zamietnutá z MZ SR, boli sme vďační, že na poslednú chvíľu sa nám podarilo zabezpečiť tzv. externé výjazdové MOM v Beluši, ktoré fungovalo 4 dni v týždni“, ozrejmuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.

Po zamietnutí požiadavky stálych MOM v obci Beluša chcelo vedenie obce pre občanov zabezpečiť pravidelnú externú výjazdovú MOM trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok). Opätovne boli všetky náležitosti (priestory, personál, materiál,…) zo strany obce a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zabezpečené. Ale aj s takýmto modelom externého výjazdového MOM boli na pôde MZ SR administratívne problémy, ako aj problémy s preplácaním finančných nákladov. Preto obec Beluša musela zrušiť naplánované termíny testovania počas tohto týždňa.

Obec Beluša sa tiež ospravedlnila občanom za vyššie uvedené vzniknuté komplikácie súvisiace so zrušením termínov počas týždňa, ale snažila sa urobiť maximum a k zrušeniu termínov došlo mimo právomoci a kompetencie obce Beluša. Bez možnosti testovania v Beluši však verejnosť nezostane- pre občanov bude od 20.2.2021 zabezpečené testovanie na 3 odberových miestach (telocvičňa ZŠ, budova bývalej školskej jedálne a KD Beluša) každú sobotu v čase od 08.00h – 20.00h, s prestávkami 12.00h – 13.00h a 17.00h – 17.30h.

Zdroj: ts Obec Beluša