TRENČIANSKE TEPLICE. Dnes ráno sa za prítomnosti zástupcov Mesta Trenčianske Teplice, zhotoviteľa stavby – rekonštrukcie cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, firmy Swietelsky a Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín (SAD Trenčín) konalo stretnutie na pôde Mestského úradu Trenčianske Teplice.

Témou stretnutia boli dopravné obmedzenia, najmä uzávierka mosta nad Tepličkou v centre mesta a následna obchádzka dopravy cez sídlisko, vrátane presunu zastávok autobusov. Avizovaný termín uzávierky ku dňu 7.9.2019, zverejnený na webstránke dopravcu SAD Trenčín, nebol vopred prekonzultovaný so všetkými dotknutými stranami, čo bolo dôvodom na jej odloženie. Dnešné stretnutie zodpovedných strán prinieslo východiská. Podľa slov Miloša Mičegu zo Spoločného stavebného úradu Trenčianske Teplice, k uzávierke cesty nedôjde skôr ako v sobotu 14.9.2019. Všetko však bude včas spresnené a verejnosť bude informovaná. Viac sa dozviete z priloženého videa.

Investorom a objednávateľom stavby je Trenčiansky samosprávny kraj. Ako uviedla Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja, obchádzková trasa povedie cez Štvrť SNP a po ulici pred Základnou školou Andreja Bagara. Pripravená bude v zmysle požiadaviek Mesta Trenčianske Teplice, s úpravou chodníka pred školou, rozšírením vozovky pre obojsmernú prevádzku v miestach, kde jej šírka nie je vyhovujúca. Celá obchádzková trasa bude riadne označená dopravným značením.

„Pôvodne bola plánovaná realizácia po častiach, vždy s premávkou v polovičnom profile cesty. Bohužiaľ, súčasný stav dilatačných celkov, ktoré most tvoria, je pre premávku v jednom jazdnom pruhu mimoriadne nebezpečný. Dochádzalo by k dvojnásobnému zaťažovaniu zdegradovaných konštrukcií, čo by mohlo viesť až k havárii či deštrukcii mosta a ohrozená by bola výraznou mierou najmä bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Aktuálne prebiehajú práce na úseku obchádzkovej trasy v Trenčianskych Tepliciach, ktorá musí byť hotová pred začatím prác na samotnom telese cesty. Po ich ukončení a schválení úplnej uzávierky mosta príslušným cestným správnym orgánom – Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, začnú rekonštrukčné práce na moste,“ dodala Lenka Kukučková.

Doba výstavby cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice je v zmysle zmluvy o dielo 9 mesiacov, vplyv na realizáciu môže mať zimné obdobie, ktoré vchádza do času realizácie. Záujmom TSK je však lehotu výstavby predlžovať čo najmenej.

Aktuálne je trasa autobusovej dopravy pôvodná a následne bude aktuálne značená prenosným dopravným značením a na našej webovej stránke budú aktuálne oznamy,“ uviedla Ivana Strelcová, hovorkyňa SAD Trenčín.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.