TRENČIANSKY KRAJ. Tretí ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu sa oficiálne prehupol do finálnej fázy. Verejné zvažovania vo všetkých okresoch kraja boli ukončené, o úspechu jednotlivých zámerov bude rozhodovať už iba verejnosť. Od dnes. do 30. mája 2019 máte aj vy možnosť zahlasovať za projekty, ktoré budú finančne podporené zo župnej pokladnice.

Trenčianska župa dáva svojim obyvateľom už po tretíkrát možnosť priamo rozhodovať o tom, kam poputujú peniaze z rozpočtu TSK. Participácia občanov na veciach verejných a na prerozdeľovaní financií je nástrojom, ktorý zvyšuje transparentnosť narábania s prostriedkami župy. Pre potreby Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je na tento rok schválený dvojnásobne väčší balík peňazí ako v roku 2018, a to až 200 tisíc eur.

Originálne projekty, ktoré prešli verejným zvažovaním, boli predložené z každého okresu v kraji. Najviac finančných prostriedkov si nárokuje okres Partizánske s jedenástimi originálnymi zámermi, naopak najmenšiu podporu od TSK žiada na 6 projektov okres Prievidza. Zhodný počet nápadov žiadajúcich podporu župy, a to 7, doručili okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava, o jeden menej okres Púchov. O hlasy verejnosti sa pobije aj 9 projektov z okresu Ilava a po 10 z Trenčianskeho a Bánovského okresu. Jedenásť zámerov doručil okrem okresu Partizánske aj okres Považská Bystrica. Celková výška nárokovaných výdavkov všetkých predložených projektov je približne 165 600 eur.

Hlasovať za ktorýkoľvek z nápadov verejnosť môže už od stredy 15. mája 2019 až do štvrtka 30. mája 2019, a to priamo na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prinášame aj podrobný prehľad jednotlivých projektov, ktoré sa už dnes od 12.00 h budú uchádzať o vaše hlasy. Všetkým držíme palce.

Zdroj: TSK