TRENČÍN. Počas posledných dvoch aprílových dní sa vďaka trom školeniam na župnom úrade o problematike verejného obstarávania dozvedia viac regionálni obstarávatelia, kontrolóri, podnikatelia a novinári.

Približne po roku zavítala delegácia Úradu pre verejné obstarávanie na župný úrad v Trenčíne, aby sa podelila o najnovšie skúsenosti s procesom verejného obstarávania, jeho poslednými zákonnými úpravami a zmenami. V pondelok 29. apríla 2019 prijal jej členov trenčiansky župan Jaroslav Baška. Nosnou témou, ktorej sa zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie a Trenčianskeho samosprávneho kraja počas stretnutia venovali, bola najmä posledná novela Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpila do platnosti v januári tohto roka. Novinky v zákone i podmienky verejného obstarávania predstavil na druhom výjazdovom rokovaní predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. „Po prvom januári máme výraznú novelu Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá celkovo nadväzuje na reformu verejného obstarávania. Preto som rád, že aj taká inštitúcia, ako je Úrad pre verejné obstarávanie dozerá na celý proces. Nemôže však rozhodovať odtrhnuto od reality a od zeleného stola. Tieto návštevy slúžia aj na to, aby sme reálne počúvali, čo naše rozhodnutia znamenajú a ako zákon vnímajú tí, ktorí s ním dennodenne robia,“ vysvetlil predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák a nezabudol poďakovať za konštruktívny rozhovor so zástupcami Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ďalšou z dôležitých tém, s ktorou sa obstarávatelia často stretávajú, bolo čerpanie eurofondov a ich kontrola. „Rovnako ako primátori a starostovia, aj Trenčiansky samosprávny kraj má pripomienky k dĺžke schvaľovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Lehota na získanie financií totiž závisí vo veľkej miere od kontroly. Práve tá je významnou súčasťou získania eurofondov, a tým, že je trojstupňová, v určitom momente predlžuje celý proces,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že na stretnutí Združenia samosprávnych krajov SK8 chce TSK iniciovať zjednodušenie systému kontroly. „Téma, ako ďalej s eurofondami, je veľkou výzvou vo verejnom obstarávaní. Môžem potvrdiť, že prierezový celospoločenský problém, ktorý máme na Slovensku z hľadiska nečerpania eurofondov, je viacstupňová kontrola,“ dodal Miroslav Hlivák s tým, že ako predseda kontrolného orgánu musí urobiť všetko preto, aby Úrad pre verejné obstarávanie ako národná autorita dôstojne obstál vo viacstupňovej kontrole a aby bol aj naďalej rešpektovanou a dôveryhodnou inštitúciou aj v očiach Európskej komisie i na Slovensku.

Riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa informoval tiež o možnosti využívania dynamického nákupného systému. Svoje praktické skúsenosti s verejným obstarávaním a aplikáciou zákona v praxi predniesli členom návštevy nielen zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, na prvom zo školení určenom pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov a kontrolórov, sa k slovu dostali aj primátori a starostovia okolitých miest a obcí.

Pracovná skupina ÚVO školila

Trojicu školení na župnom úrade odštartovalo školenie obstarávateľov, verejných obstarávateľov a kontrolórov. K témam, ktorým bolo stretnutie venované, patrilo Spoločné verejné obstarávanie, Centrálne verejné obstarávanie a Zelené a sociálne verejné obstarávanie, prítomní sa viac dozvedeli aj o zadávaní in house zákaziek. Seminár na pôdu župného úradu prilákal viac ako stovku záujemcov. Cieľovou skupinou druhého školenia, zameraného na základné pojmy procesu verejného obstarávania, bola novinárska obec.

Posledné školenie rozšíri vedomosti miestnych podnikateľov v utorok 30. apríla 2019. Tí sa v posledný aprílový deň dozvedia informácie o predkladaní ponúk v procese verejného obstarávania či o problematike jednotného európskeho dokumentu.
Zdroj: TSK