TRENČÍN. Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vzniklo priamo v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). O jeho slávnostné uvedenie do prevádzky sa postaral trenčiansky župan spolu s predsedom ÚVO.

Poskytnúť odborné poradenstvo verejným obstarávateľom priamo v regióne je hlavnou víziou Úradu pre verejné obstarávanie. Tú sa rozhodli napĺňať práve prostredníctvom stálych pracovísk zriadených v jednotlivých krajoch na Slovensku. Trenčiansky samosprávny kraj sa stal v poradí druhým, v ktorom vzniklo vysunuté pracovisko ÚVO. „Privítali sme túto iniciatívu ÚVO dosať informácie o verejnom obstarávaní bližšie k ľuďom a poskytli sme úradu zázemie potrebné na vznik kancelárie. Myslím, že toto pracovisko bude nápomocné nielen organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, ale aj všetkým 276 obciam či mestám, ktorým pri verejnom obstarávaní poskytne všetky potrebné informácie a usmernenia,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Zámer i vízie do budúcnosti vysvetlil aj predseda ÚVO Miroslav Hlivák: „Našou snahou je priblížiť sa aj tomu najmenšiemu verejnému obstarávateľovi. Stále pracovisko ÚVO na Úrade TSK pomôže práve tým, ktorí potrebujú správne nastaviť kritériá verejného obstarávania. Verím, že takýmto krokom prispejeme k tomu, aby kvalita verejných súťaží v Trenčianskom kraji vzrástla,“ uviedol s tým, že v pláne je zriadiť rovnaké pracoviská vo všetkých krajoch. Prvú trojicu by mal okrem Banskobystrického a Trenčianskeho kraja uzavrieť Prešovský.

Súčasťou návštevy delegácie ÚVO bolo okrem slávnostného otvorenia Stáleho pracoviska i školenie zamestnancov inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v oblasti elektronického verejného obstarávania. Záujem o informácie zo školenia prejavilo približne 120 zástupcov jednotlivých zariadení.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: TSK