SKALKA NAD VÁHOM. Prvý jún sa do povedomia cyklistickej verejnosti vryje do pamäti otvorením cyklotrasy, ktorá vznikla v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie. Spoznať prírodu a kultúrne pamiatky na slovenskej i českej strane hranice od dnešného dňa môžu všetci milovníci dvoch kolies, a to vďaka spoločnému projektu Trenčianskej župy a mesta Brumov-Bylnice.

Vybudovať toto jedinečné dielo sa podarilo vďaka financiám z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014 – 2020. Investičné náklady na stavebnú časť na slovenskej strane dosiahli sumu takmer 2,5 mil. eur, pričom spolufinancovanie zo strany TSK je vo výške 5%. „Symbolika tejto cyklotrasy je v tom, že spája nielen dva štáty, dva kraje a dva hrady, ale hlavne dobrých ľudí. Chcem preto poďakovať všetkým, ktorí boli pri jej zrode alebo sa podieľali na realizácii tohto projektu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Na slovenskej strane cyklotrasa pozostáva z dvoch častí – značenej cyklotrasy od Trenčianskeho hradu až po starý železničný most v Trenčíne a novovybudovaného samostatného telesa (11,3 km), ktoré vedie popri Váhu cez obec Zamarovce, popod najstaršie pútnické miesto Skalka nad Váhom až do Nemšovej, kde sa napája na už existujúcu cyklotrasu. O jej požehnanie a uvedenie do života sa postaral nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.

Slávnostného aktu otvorenie cyklotrasy sa okrem iných hostí zúčastnil aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek, starosta mesta Brumov – Bylnice Kamil Macek, primátor mesta Nemšová Miloš Mojto a viacero poslancov, predstaviteľov TSK, alebo okolitých miest a obcí.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: TSK