PÚCHOV. Opäť sa rok s rokom stretol a vo štvrtok v miestnom divadle sa uskutočnila každoročná súťaž O najkrajšiu tortu Slovenska. Súťaž organizoval Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov.

V priebehu celého dňa si mohli návštevníci pozrieť doslova umelecké diela v podobe tôrt najrôznejších tvarov. Neskôr potom najkrajšie výtvory ohodnotila odborná porota.

Autor foto: Erik Fedor