NOVÁ DUBNICA. Deti v Novej Dubnici sa konečne dočkali príchodu Mikuláša. Mierové námestie sa zaplnilo malými a veľkými v nádeji, že Mikuláš obdarí aj ich.

Stovky detí s rodinnými príslušníkmi lemovali cestu kadiaľ prechádzal koč ťahaný koníkmi a na ňom sa viezol Mikuláš a mával deťom. Na námestí nechýbalo ani tradičné rozsvecovanie tentokrát už druhej sviece na adventnom venci. Kultúrny program pripravili žiaci Súkromnej základnej školy a Spojenej školy v Novej Dubnici. Sviecu zapálili Mladí reportéri zo Súkromnej základnej školy.