TRENČÍN V pondelok 25. februára 2019 privítal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška na pôde župného úradu v Trenčíne ôsmich spisovateľov s blízkym vzťahom nielen ku krajskému mestu Trenčín, ale celému Trenčianskemu kraju. Symbolickým darčekom ocenil ich tvorbu i prínos v literárnej oblasti.

Pôda župného úradu už po deviatykrát privítala autorov z Trenčianskeho kraja. Po dvoch rokoch sa vďaka Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne (v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja) mohlo uskutočniť stretnutie výnimočných literátov. Bibliotéka, sídliaca v krajskom meste, aj prostredníctvom takéhoto podujatia upozorňuje na tvorbu regionálnych autorov a predstavuje ju verejnosti. Medzi literátov tradične zavítal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, aby sa prítomným osobne poďakoval a ocenil ich prínos v literárnej oblasti. „Teší ma, že každým druhým rokom organizuje Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne stretnutie trenčianskych literátov. Vážim si ich a rovnako aj ich tvorbu. Na určité veci vo svete nahliadajú svojím výnimočným spôsobom, tento pohľad môže pri čítaní ich diel obohatiť aj nás a náš život,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška. Trenčianska župná knižnica je jednou z troch krajských biblioték, do ktorých župa investuje nemalé finančné prostriedky. Verejná knižnica M. Rešetku by sa slovami trenčianskeho župana tento rok mala dočkať výstavby výťahu pre imobilných návštevníkov.

Svetlo sveta uzrel Slovník významných osobností mesta Trenčín

Tohtoročné stretnutie literátov okrem tradičného kultúrneho programu, ktorý si pripravili žiačky Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne, obohatilo aj uvedenie novej publikácie Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne do života. Slovník významných osobností mesta Trenčín vyšiel ešte minulý rok a ako uznanie práci a svojej tvorbe si ho domov odnášali ocenení literáti. „Ide o slovník vzácnych osobností mesta Trenčín, ktoré sa v Trenčíne narodili, pôsobili tu, strávili svoj život v krajskom meste alebo odovzdávali svoje skúsenosti. Knižka vznikla pod rukami zamestnancov knižnice a drobnohľadom Evy Struhárovej, ktorá ju koordinovala,“ uviedla riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku Gabriela Krokvičková. Uvedenia knihy do života sa ujal predseda TSK Jaroslav Baška spolu s referentkou Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Miroslavou Mazánovou.

Z radov literátov prijal pozvanie na v poradí deviate stretnutie Rudolf Dobiáš, Anna Gürtlerová, Silvia Havelková, Mariana Komorová, Tomáš Kompaník, Vlado Kulíšek, Ján Skovajsa a Milan Stano. Ocenení spisovatelia boli tiež predstavení verejnosti, ich tvorba bola študentom stredných škôl a záujemcov o literatúru priblížená na diskusii, ktorá sa uskutočnila hneď po prijatí predsedom kraja.

Jedinečné a vzácne stretnutie trenčianskych literátov sa uskutočnilo týždeň pred samotným Týždňom slovenských knižníc, oficiálny začiatok v poradí 20. ročníka podujatia je naplánovaný na pondelok 4. marca 2019.

ZDROJTSK