TRENČÍN. Ešte v decembri minulého roka poslal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška list ministerke spravodlivosti SR Márii Kolíkovej. Reforma podľa župana nesmeruje k väčšej efektivite a kvalite rozhodovacej činnosti súdov, ale k zhoršeniu prístupu obyvateľov kraja k súdom, a tým k prehĺbeniu ich nedôvery v súdnictvo.

„Ako predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja nemôžem akceptovať návrh na zrušenie Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Okresných súdov v Partizánskom, v Bánovciach nad Bebravou a v Považskej Bystrici ako prostriedku na zabezpečenie sledovaných cieľov reformy,“ píše vo svojom liste župan. Dôvody tohto rozhodnutia nájdete v priloženom liste.

Zdroj: TSK