TRENČÍN. Na pôde župného úradu v Trenčíne privítal trenčiansky župan Jaroslav Baška po prvýkrát mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky.

V tretí marcový pondelok zavítala na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja delegácia z Veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky vo Viedni s akreditáciou pre Slovenskú republiku, ktorú viedol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ebadollah Molaei. V sprievode veľvyslanca sa stretnutia zúčastnil aj tretí radca iránskeho veľvyslanectva, ktorý má na starosti záležitosti Slovenskej republiky.

Predseda kraja Jaroslav Baška delegáciu v krátkosti oboznámil s kompetenciami vyššieho územného celku, vzácnu návštevu informoval aj o úspešných župných projektoch. Členovia delegácie sa dozvedeli o environmentálnom projekte Zelená župa i o podpore a výstavbe cyklistickej infraštruktúry v kraji.

Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (TRK SOPK); riaditeľ TRK SOPK Ján Václav a predseda predstavenstva TRK SOPK Boris Paulen. K témam vzájomného stretnutia preto patrila aj možná spolupráca medzi Slovenskom a Iránskou islamskou republikou v podnikateľskej oblasti. Obe rokujúce strany skonštatovali, že priateľské vzťahy medzi krajinami dávajú priestor na prípadnú kooperáciu.   

Program mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pokračoval návštevou Výskumného centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, po ktorej si vzácni hostia prezreli aj dominantu krajského mesta, Trenčiansky hrad.    

ZDROJTSK