TRENČÍN. V poradí piatemu vydaniu Rebríčka transparentnosti žúp, ktorý zverejňuje Transparency International Slovensko (TIS), kraľuje Trenčiansky samosprávny kraj. Pozíciu lídra sa župe podarilo obhájiť aj po viac ako dvoch rokoch.

V aktuálnom Rebríčku transparentnosti žúp (2020) získal Trenčiansky samosprávny kraj 76,6%-né skóre, čím prekonal svoju vlastnú rekordnú úroveň transparentnosti z roku 2017 (74,8%). Naďalej tak zostáva jediným krajom so známkou transparentnosti A. „Chcem poďakovať nielen v mojom mene, ale aj v mene zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja za toto ocenenie. Na Trenčianskej župe si uvedomujeme, že pracujeme s verejnými zdrojmi, preto je dôležité, aby obyvatelia kraja mali prehľad o tom, či s týmito prostriedkami narábame efektívne. Dlhoročne sa snažíme o transparentné verejné obstarávania, transparentné nakladanie s majetkom župy či transparentné výberové konania. Všetko je to o ľuďoch, preto ďakujem župným zamestnancom za ich prácu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Transparentnosť žúp bola meraná pomocou 132 indikátorov, pričom pribudlo 15 nových. Po prvýkrát sa v transparentnosti zlepšil každý kraj. Trenčianska župa získala najvyššie skóre v oblastiach hodnotenia ako Predaj a prenájom majetku, Prístup k informáciám, Zariadenia sociálnych služieb či Personálna politika. Naopak, priestor na zlepšenie ešte vidí v oblasti Mediálnej a Dopravnej politiky či oblasti Dotácií a grantov. Podľa Transparency International Slovensko sú samosprávne kraje transparentnejšie ako kedykoľvek predtým (63,3%), dokonca otvorenejšie než stovka najväčších slovenských miest. Ide tak o najvýraznejší skok v histórii merania transparentnosti žúp.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.