TRENČIANSKY KRAJ. Priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom. Takých hľadali občianske združenia Klub Luna Senior Friendly a Bagar medzi firmami, inštitúciami a organizáciami, ale tiež medzi poskytovateľmi produktov a služieb.

Upriamiť pozornosť na tých, ktorí svojimi aktivitami prispievajú ku kvalitnejšiemu životu seniorov a tiež k zmene postojov spoločnosti k občanom v seniorskom veku. Na ľudí a organizácie ponúkajúce benefity, služby, aktivity a možnosti uplatnenia skúsenejšej generácie v rôznych oblastiach. V kategórii Regionálne a miestne samosprávy organizátori ocenili Trenčiansky samosprávny kraj. Ten si cenu SENIOR FRIENDLY 2020 odnáša za dlhoročnú podporu seniorov v ich aktívnom prístupe k životu a zdraviu a v medzigeneračných vzťahoch.

Porotu presvedčila najmä aktívna spolupráca s Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku, vďaka ktorej vzniklo mnoho jedinečných športových a vzdelávacích aktivít. „Vždy, keď potrebujeme s niečím pomôcť, môžeme sa obrátiť na zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nám kedykoľvek radi a ochotne pomôžu. O tom je vzájomná spolupráca,“ povedala predsedníčka KO JDS Trenčín Anna Prokešová. „Myslím si, že úlohou župy je podporovať seniorov v aktívnom životnom štýle. Svojej krajine, kraju a rodinám obetovali naozaj veľa, aj preto si zaslúžia našu podporu, uznanie a rešpekt,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. S Krajskou organizáciou JDS Trenčín župa aktívne spolupracuje už šiestym rokom na základe podpísaného Memoranda o spolupráci.

Zdroj a foto: TSK