TRENČIANSKY KRAJ. Je známe, že kraj sa dlhodobo prezentuje ako Zelená župa. S tým sú spojené aj rôzne projekty. Mapa bude určená všetkým, ktorí chcú byť v rámci svojich spotrebiteľských návykov čo najviac šetrní k životnému prostrediu.

Do mapy s environmentálnym posolstvom budú postupne zapracované informácie o bioobchodoch, prevádzkach ekologického poľnohospodárstva, opravovniach či odpadových zberných dvoroch. „V súčasnosti riešime proces fungovania ekomapy, to znamená, akým spôsobom sa budú nahrávať údaje do databázy. Rátame aj s pomocou verejnosti, ktorá nám bude môcť informácie do mapy zasielať,“ uviedol Martin Macíček z Oddelenia životného prostredia a územného plánovania Úradu TSK. Základné menu v podobe prvotných informácií je spracované, pilotný test mapy plánuje župa na svojom webe spustiť v priebehu mesiacov február a marec.

Zdroj: TSK