TRENČÍN. Prestávka bola spôsobená pandémiou koronavírusu, počas ktorej sa podujatie tohto typu nemohlo v roku 2020 zorganizovať. Pozvanie na slávnostný akt prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Priestor Trenčianskeho hradu, ktorý spravuje Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sa stal svedkom odovzdávania cien príslušníkom policajného zboru pôsobiacim v kraji, ale aj ďalším zložkám, ktoré boli polícii nápomocné počas boja s pandémiou. „Pri tejto príležitosti som poďakoval policajtom, zamestnancom Ministerstva vnútra SR, ale aj ďalším zložkám, ktoré sa cez pandémiu zomkli a pracovali často až nad rámec svojich možností. Obetovali svoj voľný čas, aby pomáhali a za to im patrí uznanie,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Ocenenia odovzdával riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trenčíne spolu s prezidentom policajného zboru.

Foto a zdroj: TSK