TRENČÍN V utorok 5. marca 2019 otvorila informačný seminár k výzve v rámci nového ministerského programu 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková.

Novovytvorený program z dielne rezortu kultúry je zameraný na podporu nekomerčných súborov a jednotlivcov, ktorí pôsobia v oblasti vidieckej a mestskej tradičnej kultúry. Fond na podporu umenia, ktorý výzvu vyhlásil spolu s Ministerstvom kultúry SR, na ňu vyčlenil mimoriadny účelový príspevok v sume 1,5 milióna eur. „Výzva je určená na čerpanie profesionálnym, neprofesionálnym súborom i amatérom a netýka sa profesionálov, ako sú SĽUK či Lúčnica. Pokiaľ je v súbore vedúcim profesionál a vedie 30 amatérov, takýto súbor sa berie ako profesionálny,“ prezradila k výzve ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Výška príspevku pre profesionálne i neprofesionálne súbory bola určená na úrovni 60 tisíc eur. Novinkou je podľa ministerky štipendium, ktoré môžu dostávať jednotlivci, a to vo výške 5 220 eur.

Možnosť predkladania žiadostí v rámci výzvy predstavil na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zástupca Fondu na podporu umenia. Prítomní primátori miest, starostovia obcí, predstavitelia profesionálnych i neprofesionálnych folklórnych súborov, skupín a zástupcovia kultúrnych inštitúcií sa dozvedeli viac o samotnej forme žiadosti, jej správnom vyplnení, ale i o predmete, na ktorý je možné žiadať príspevok. Tým sú predovšetkým kroje, krojové súčasti, rekvizity, hudobné nástroje, ale i vydanie vlastného CD, určeného na predaj. Predložiť žiadosť je možné do 25. marca 2019. Žiadať o príspevok môžu jednotlivci i skupiny. „Jednotlivci si môžu žiadať v podprograme 4.3.3 Vznik a prezentácia tvorby jednotlivcov, či už ide o remeselníkov alebo umelcov, akými sú napríklad heligonkári, fujaristi, speváci alebo choreografi. V prípade súboru sa podpora v rámci podprogramu 4.3.2 poskytuje na celoročnú činnosť kolektívu. Žiadosť musí v tomto prípade obsahovať špecifické prílohy, v ktorých je potrebné zdokladovať činnosť za predchádzajúci rok a plánované aktivity na oprávnené obdobie, v ktorom budú čerpať finančné prostriedky,“ doplnil referent Fondu na podporu umenia Andrej Kotlárik.      

S vyplnením žiadosti budú žiadateľom po novom pomáhať aj krajskí koordinátori. „V súvislosti s výzvou Folklór – duša Slovenska vznikla pri Ministerstve kultúry SR nová sekcia, ktorá má na starosti regionálnu kultúru. V rámci nej pribudlo osem krajských koordinátorov kultúry, v každom krajskom meste jeden,“ uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Krajská koordinátorka za Trenčiansky kraj Katarína Kardošová sídli na 6. poschodí župného úradu v Trenčíne. Jej kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva kultúry SR.