TRENČÍN. V sobotu 30. marca 2019 nám Hodina Zeme opäť pripomenie dôležitosť ochrany prírody. Pridať sa k celosvetovej kampani na ochranu planéty môže pritom každý. Stačí, keď v čase od 20.30 h do 21.30 h symbolicky vypnete svetlá vo svojej domácnosti.

V poradí desiatu Hodinu Zeme na Slovensku, ktorej cieľom je upozorniť na dôležitosť ochrany našej planéty, si opäť pripomenú aj obyvatelia Trenčianskeho kraja. Environmentálne posolstvo ochrany životného prostredia nesie v sebe aj projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s názvom Zelená župa. Ten sa prostredníctvom viacerých postupných opatrení zameraných na elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie snaží, aby sa kraj čoraz viac zelenal. „Aj vďaka Hodine Zeme máme možnosť dokázať, že nám na životnom prostredí naozaj záleží, a že sa chceme aktívne podieľať na zmenách v oblasti ochrany klímy. Každoročné zapájanie sa našich organizácií a ich zamestnancov do kampaní, akými sú Hodina Zeme, Deň Zeme či Svetový deň vody, sú toho jasným dôkazom. Chcem sa im poďakovať za to, že aj takýmito gestami sa správajú zodpovednejšie voči prírode, čím podporujú aj hlavnú myšlienku environmentálne ladeného projektu TSK,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Ekologický odkaz šíria pritom župné organizácie prostredníctvom pestrej škály aktivít a podujatí počas celého roka.

Jedným z účastníkov kampane bude aj tento rok Trenčiansky hrad, správcom ktorého je Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ako býva zvykom, Trenčiansky hrad bude verejnosť počas poslednej marcovej soboty hľadať márne. Osvetlenie na krajskej dominante na celú noc zhasne, aby podčiarklo význam hlavnej myšlienky podujatia. Zahalený do tmy bude hrad až do svitania.

Z Trenčianskeho kraja sa do Hodiny Zeme zapoja aj niektoré mestá a obce. Nechýba medzi nimi mesto Bánovce nad Bebravou, obce Bošáca, Chrenovec – Brusno a Krásno, mestá Partizánske, Stará Turá a Trenčín. Bojnický zámok a Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice budú opäť pamiatkami, na ktorých zhasne osvetlenie. Tento rok sa do tmy ponorí aj Mariánsky stĺp v obci Chrenovec – Brusno. K myšlienke ochrany prírody sa symbolicky pripoja aj zamestnanci inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to individuálnym zhasnutím svetla vo svojich domoch či bytoch.

Pridajte sa k nám v sobotu aj vy!

Viac informácií nájdete aj na stránke http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/.

Zdroj foto: Peter Drgoň