TRENČÍN. Dobovú včelnicu, ktorá na hrade vznikla v rámci projektu „Keď včelárenie bolo remeslom blízkym k prírode“, oficiálne otvorili. Návštevníkov bude upozorňovať na význam včiel aj rovnováhu prírody.Myšlienku siedmych dobových úľov vymyslel a pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku zrealizoval Včelársky ekologický spolok Slovenska z Púchova. Špeciálne včelie príbytky sú umiestnené mimo dosahu návštevníkov hradu vedľa Jeremiášovej bašty, verejnosť sa k nim dostane len v ochrannom oblečení počas špeciálnych edukačných prehliadok. Tie včelári pripravia niekoľkokrát za mesiac. „Včelnica bude slúžiť ako trvalo udržateľný ekologický projekt vzdelávania najmä detí a mládeže. Rôznymi aktivitami by sme radi zmenili pohľad verejnosti na to, že včela bola primárne stvorená k tomu, aby opeľovala, zachovávala biotopy, stabilitu ekosystémov a celej prírody a nie kvôli medu,“ vysvetlil Michal Bizoň, podpredseda Včelárskeho ekologického spolku Slovenska. „Tento projekt zapadá aj do Krajskej koncepcie enviromentálneho vzdelávania, výchovy a osvety a teším sa, že sa do neho zapájajú aj iné subjekty a sponzori. Deťom a mládeži dnes treba vysvetliť, čo sú včely, ako sa dá o ne starať a verím, že hradná včelnica bude lákadlom nielen pre tých, ktorí sa zaujímajú o ochranu životného prostredia,“ povedal trenčiansky župan.Hradnú včelnicu momentálne obývajú štyri včelie rodiny, ďalšie pribudnú na jar budúceho roku. Včelárske vzdelávacie aktivity na hrade môže verejnosť podporiť v rámci verejnej výzvy.Zdroj a foto: TSK