TRENČÍN. Rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, ktorého správcom je Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja má za úlohu nielen sprístupniť hrad od lesoparku Brezina, ale aj odkryť viacero jeho zákutí. K tým nemali turisti doposiaľ prístup.

Jednou z novo sprístupnených častí Trenčianskeho hradu bude oblasť terás pod Jeremiášovou vežou, ku ktorým sa turisti dostanú po vnútornom schodisku. To je aktuálne spolu s ďalšími objektmi predmetom stavebných úprav. „Ide o mimoriadne náročnú záležitosť, no aj napriek tomu sa v tejto časti blížime do finále,“ povedala vedúca Odboru regionálneho rozvoja Martina Lamačková. „Dobudovaním schodiska sa pre návštevníkov sprístupní ďalší okruh hradu. Po ukončení všetkých prác by mala byť sprístupnená tretina rozlohy hradu, ktorú turisti nemali možnosť doposiaľ navštíviť. Ja sám som bol prekvapený, aké rôzne zákutia sa tu nachádzajú.“ povedal predseda TSK počas kontrolného dňa. Zároveň dodal, že výška finančných výdavkov na projekt dosiahne výšku približne 2 mil. eur.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Video čoskoro po spracovaní.