TRENČIANSKY KRAJ. Modernizácia železničných tratí v rámci Trenčianskeho kraja bola nosnou témou pracovného stretnutia zástupcov Trenčianskej župy a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

V rámci nového konceptu ŽSR, stretávať sa so zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy po celom Slovensku, zavítala delegácia železníc v utorok 2. júla 2019 na pôdu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Spoločným témam dominovali projekty, ktoré železnice realizujú či v blízkej budúcnosti plánujú realizovať na území Trenčianskeho kraja.

Pomoc pre región hornej Nitry

Prvá pozitívna správa sa priamo dotýka regiónu hornej Nitry a úzko súvisí tiež s Akčným plánom transformácie uhoľného regiónu a rozvoja infraštruktúry v tejto časti kraja. Regionálnu trasu z Prievidze do Jelšoviec čaká v blízkej dobe modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. „Tento zámer si vyžiada investičné náklady vo výške približne 50 mil. eur. Financovať by sme ho chceli cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritnú os 5, z čoho vyplýva aj záväzok, aby sme túto investičnú aktivitu ukončili do roku 2023,“ vysvetlil generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. „Dokončenie tejto investície by znamenalo skrátenie časov, ktoré sú potrebné pri zostavovaní nových cestovných poriadkov smerom z Prievidze na Jelšovce,“ doplnil trenčiansky župan s tým, že ďalším zámerom železníc, ktorý sa dotkne hornonitrianskeho regiónu je aj vybudovanie novej železničnej zastávky v Morovne, mestskej časti Handlovej.

Aktívna spolupráca na príprave plánu udržateľnej mobility

Na stretnutí obidve strany deklarovali aj záujem aktívne spolupracovať na pláne udržateľnej mobility, ktorý aktuálne Trenčianska župa pripravuje, a tiež pláne dopravnej obslužnosti s tým, že železničná doprava by mala byť kostrou dopravnej infraštruktúry v kraji. Spoločne preto budú hľadať riešenia, ktoré pomôžu regiónu presúvať časť automobilovej dopravy na lacnejšiu a ekologickejšiu železničnú dopravu. S touto témou úzko súvisí aj oživenie dopravy na regionálnych tratiach. Župa plánuje k otázke cestovných poriadkov rokovať aj s Ministerstvom dopravy SR, ktoré tieto služby objednáva vo verejnom záujme.

Modernizácia železničných priecestí

Jednou z tém spoločného stretnutia bola aj rekonštrukcia a modernizácia železničných priecestí na cestách v Trenčianskom kraji. Železnice prisľúbili vyspraviť 9 konkrétnych priecestí na cestách II. a III. triedy, ktoré sú v najhoršom technickom stave v blízkom časovom horizonte. Ďalšiu komplexnejšiu rekonštrukciu železničných priecestí plánujú ŽSR realizovať priebežne od budúceho roka.

Najväčšiu investíciu si pozreli počas kontrolného dňa

Bezpochyby najväčšou investíciou, ktorú aktuálne ŽSR realizujú na území Trenčianskeho kraja je modernizácia železnice Púchov – Považská Bystrica za 365 mil. eur. „Modernizáciu posledného úseku Púchov – Považská Teplá na rýchlosť 160 km/h sme si spoločne s generálnym riaditeľom a zástupcami ŽSR i zhotoviteľom stavby boli pozrieť na vlastné oči. Potešila nás najmä informácia, že keď sa modernizácia dokončí, na starom zvršku železničnej trate z Milochova smerom do Púchova cez Nosice sa vybuduje cesta III. triedy. Následne Trenčianska župa postaví posledný úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Nosickou priehradou a Považskou Bystricou v dĺžke 10 km,“ uzavrel Jaroslav Baška s tým, že do kraja vďaka investíciám železníc poputujú stovky miliónov eur. Kompletnou rekonštrukciou by mala prejsť aj železničná stanica v Myjave a tesne pred dokončením je tiež rozšírenie jednosmernej na striedavú koľaj v úseku Púchov Lúky – štátna hranica s Českou republikou.

Zdroj: TSK