TRENČIANSKY KRAJ. Štáb pre krízové situácie TSK zasadal 5. mája 2020 v rozšírenom zložení o zástupcov prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, SAD Prievidza i Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Hlavné výstupy zo stretnutia:

Župa na základe priaznivej situácie súvisiacej s poklesom počtu pozitívne testovaných ľudí na koronavírus pristupuje k uvoľňovaniu zavedených opatrení,

– od pondelka 11. mája 2020 bude Klientské centrum i Podateľňa Úradu TSK opäť fungovať počas pracovných dní v štandardných prevádzkových hodinách, aj naďalej však zostávajú v platnosti prísne hygienické opatrenia, ktoré boli zavedené na Úrade TSK i organizáciách v pôsobnosti kraja,

– od pondelka 11. mája 2020 budú modré autobusy jazdiť v režime letných prázdnin,

„K tomuto kroku kraj pristupuje z dôvodu postupného otvárania väčšieho počtu prevádzok a zvýšeného dopytu zo strany cestujúcej verejnosti prepraviť sa do práce a z práce. Je však dôležité povedať, že budeme prehodnocovať každý spoj, ktorý bude od pondelka jazdiť v režime letných prázdnin. V prípade, ak budú tieto spoje nevyužívané, opäť pristúpime k ich redukcii. Chcem preto vyzvať cestujúcu verejnosť, ak má záujem využívať spoje prímestskej autobusovej dopravy, nech tak urobí,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

– v zariadeniach sociálnych služieb naďalej platia prísne hygienické opatrenia a zákaz návštev, zamestnanci zariadení môžu ísť na služobnú cestu len so súhlasom TSK,

– počnúc predvčerajším dňom kraj začal testovať zariadenia sociálnych služieb pomocou rýchlotestov,

„Začali sme v jednom z najväčších zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti kraja, ktorým je CSS – Bôrik Nitrianske Pravno. Takýmto spôsobom v priebehu dvoch týždňov postupne otestujeme všetkých 1 300 zamestnancov a viac ako 2 000 klientov v 24 zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti kraja,“ vysvetlil predseda TSK.

– rýchlotesty, ktoré Trenčianska župa v počte 10 tis. kusov vyzdvihla minulý týždeň v skladoch Správy štátnych hmotných rezerv, v priebehu dvoch dní rozdistribuovala všetkým poskytovateľom sociálnych služieb na území kraja,

– župa v najbližších dňoch očakáva aj uvoľnenie opatrení zavedených vládou, ktoré sa týkajú kultúrnych zariadení, ako sú hrady, galérie a múzeá, ich fungovanie bude zabezpečené v súlade s nariadeniami a opatreniami hygienikov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: TSK