TRENČIANSKY KRAJ. Obetavý prístup a záslužnú prácu ľudí na poli sociálnych služieb v Trenčianskom kraji si všíma aj župa. Po oceňovaní ľudí pracujúcich v oblasti školstva a kultúry tento rok po prvýkrát verejne poďakuje aj zamestnancom pôsobiacim v sociálnych službách. Ak poznáte niekoho, kto si takéto ocenenie zaslúži, zbystrite pozornosť.

Psychicky aj fyzicky ťažká a časovo náročná, aj tak sa dá opísať práca v sociálnych službách. Zamestnanie, ktoré je skôr poslaním a ktoré človek musí robiť srdcom. Mnohokrát nedocenenú prácu ľudí v oblasti sociálnych služieb sa rozhodol zviditeľniť Trenčiansky samosprávny kraj a verejne poďakovať za úsilie a lásku, s akou zamestnanci svoje povolanie vykonávajú „Trenčiansky samosprávny kraj sa snaží postupne zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti v sociálnych službách a zároveň týmto ocenením motivovať zamestnancov. Pridanou hodnotou je tiež zvýšenie spoločenského uznania a prestíže práce v tejto oblasti,” vysvetlila vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Elena Nekorancová.

Ocenenie si odnesú zamestnanci v 3 kategóriách

Samotné oceňovanie je rozdelené do troch kategórií – sociálna práca, iná odborná činnosť v sociálnych službách a manažér v sociálnych službách. Všetky kritériá a podmienky, ktoré musí nominovaný spĺňať, sú uverejnené na webovom sídle kraja. Doručené návrhy bude posudzovať odborná komisia.

Návrhy je možné posielať do 20. júna

Svoje návrhy na ocenených môžete posielať poštou na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, obálku je potrebné označiť ako „Oceňovanie zamestnancov sociálnych služieb – neotvárať“, alebo e-mailom na elena.nekorancova@tsk.sk, a to do 20. júna 2019. Poznáte niekoho, kto si za svoju obetavú prácu zaslúži uznanie? Nominujte ho a možno práve on bude patriť k historicky prvým držiteľom ocenenia TSK v oblasti sociálnych služieb.

Zdroj: TSK