TRENČIANSKY KRAJ. Trenčianska župa už od roku 2019 vyjadruje svoju podporu pracovníkom z oblasti sociálnych služieb. Tipy na desiatich laureátov v 3 kategóriách môže zasielať aj široká verejnosť, v termíne do 20. marca 2021.

Práca s najzraniteľnejšími skupinami občanov kraja, seniorov či zdravotne znevýhodnené deti a dospelých, je psychicky aj fyzicky náročná a spoločnosťou často prehliadaná. Ocenenia, ktoré župan opäť odovzdá 10 zamestnancom, ktorí pracujú v oblasti sociálnych služieb pod hlavičkou Trenčianskeho samosprávneho kraja, sú poďakovaním za ich obetavú prácu a zároveň aj motiváciou k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Poznáte niekoho, kto si ocenenie zaslúži? Zašlite svoj návrh mailom na elena.nekorancova@tsk, prípadne poštou na adresu Trenčianskej župy.

Presné informácie o jednotlivých kategóriách, kritériách, podmienkach, zasielaní aj posudzovaní návrhov nájdete  tu: Oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách.

ZDROJTSK