TRENČIANSKY KRAJ. Trenčiansky samosprávny kraj už po štvrtýkrát ocení obetavú prácu jednotlivcov v oblasti sociálnych služieb. Rok 2022 priniesol dozvuky pandémie koronavírusu, utečeneckú krízu spôsobenú vojnovým konfliktom na Ukrajine, ale aj inflačnú krízu.

Práca v sociálnych službách je náročnou skúškou pre každého, kto sa v tejto oblasti angažuje. Pre väčšinu je to skôr poslanie, ktoré vykonávajú s veľkou láskou, ale aj obetou. Či už ide o  starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby alebo vedenie celého zariadenia, potrebné sú viaceré charakteristické črty. Zodpovednosť, vytrvalosť, empatia, trpezlivosť či profesionálny prístup k práci k nim určite patria. „Ocenenie nie je len o uznaní kvalít, jeho cieľom je zároveň zvýšiť spoločenské uznanie a prestíž práce v sociálnej oblasti. Novinkou je kategória Mimoriadna cena za obetavosť v sociálnych službách, kde nie je určená kvalifikácia, pracovné zaradenie ani dĺžka praxe,  čím sa otvára možnosť oceniť ktoréhokoľvek zamestnanca s výnimočným prístupom k prijímateľom sociálnej služby. Svoje návrhy môže verejnosť posielať emailom alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nominácie prijímame do 14. apríla 2023 vrátane. Neoddeliteľnou súčasťou nominácie musí byť zdôvodnenie návrhu,“ povedala vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová. Návrhy bude posudzovať odborná komisia vytvorená z odborníkov v oblasti sociálnych služieb.

Poznáte niekoho, kto si za svoju obetavú prácu zaslúži uznanie? Nominujte ho a vyzdvihnite jeho výnimočnosť! Viac informácií, kontakty, kategórie, kritéria a podmienky či spôsob navrhovania a termín na zasielanie nominácií nájdete v priloženej galérii.

Zdroj a foto: TSK