TRENČIANSKY KRAJ. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zaradil Trenčiansky samosprávny kraj medzi štvoricu VÚC s výborným finančným zdravím. Spravil tak po analýze finančnej stability krajov na základe údajov o hospodárení za rok 2019.

V celkovom hodnotení finančného zdravia získala trenčianska župa skóre +5,05. V roku 2019 sa jej podarilo  znížiť celkový dlh o 3,6 percentného bodu, čo je podľa štatistík INEKO najviac spomedzi ôsmych samosprávnych krajov. Výborné bodové hodnotenie dosiahla župa aj za plnenie záväzkov po splatnosti k príjmom (6,0 b), za výdavky v súvislosti s obsluhou dlhu (5,6 b) aj za kladnú bilanciu bežného účtu (5,1 b). „Je potešujúce, že v  rebríčku finančného zdravia sa nám dlhoročne darí udržať si výbornú pozíciu. Máme obavu, že v nasledujúcom hodnotení hospodárenia všetkých vyšších územných celkov sa prejaví súčasná pandemická situácia spôsobená  COVID-19,“ hovorí Renáta Ozimová, vedúca finančného odboru Úradu TSK.