TRENČIANSKY KRAJ. Kraj plánuje oceniť 15 zamestnancov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach TSK, a to v 5-tich kategóriách. Vyberať z návrhov verejnosti bude komisia zostavená z odborníkov v oblasti zdravotníctva.

Už od začiatku minulého roka bojujú s nasadením vlastného života a zdravia v prvej línii neľahkého boja proti novému ochoreniu COVID – 19. Ako prejav vďaky a uznania za ich obetavú a náročnú prácu v roku 2020 sa Trenčianska župa rozhodla oceniť tých najlepších zdravotníckych pracovníkov v kraji. „Svoje návrhy na ocenených môže verejnosť posielať emailom na adresu miroslava.sinkova@tsk.sk alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi nominovanými môže byť jednotlivec, ale aj kolektív či celé oddelenie. Návrhy je možné posielať do 30. apríla 2021,“ povedala vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na Úrade TSK Elena Štefíková.
Viac informácií nájdete v priloženej infografike pod správou alebo v sekcii Zdravotníctvo – Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníctve za rok 2020.

Zdroj: TSK