TRENČIANSKA TEPLÁ. Novou prednostkou Obecného úradu v Trenčianskej Teplej sa stala Katarína Králiková, ktorá sa doteraz zaoberala hlavne pripravou rôznych projektov.

Došlo teda iba k výmene funkcií v rámci úradu. Nová prednostka bola v rámci úradu vnímaná vždy ako nápomocná sila či už obecným organizáciám, alebo samotným občanom obce.

Katarína Králiková je tak nástupkyňou Branislava Cvacha, ktorý z funkcie odišiel v polovici novembra 2019, za dosiaľ nejasných okolností. Obecný úrad doteraz na naše otázky nereagoval. Za posledné roky najdlhšie pôsobiacou prednostkou bola, dnes poslankyňa zastupiteľstva, Zuzana Sklenarová st.

prednostka Katarína Králiková vľavo, Slavomíra Propperová, starostka obce vpravo