TRENČIANSKA TEPLÁ – TRENČIANSKE TEPLICE. Trenčianska elektrická železnica n. o. (Trež) začala novú sezónu príležitostných jázd v roku 2023. Prvou jazdou v novom roku bola Trojkráľová jazda električky aj s animátormi. Vo sviatočný deň si cestu k železnici našiel úctyhodný počet návštevníkov. Niektorým rodinám s deťmi sa tak páčilo, že si jazdu aj zopakovali.

Počas troch tematicky rovnakých obojsmerných jázd sa v roku 2019 odviezlo električkou 688 návštevníkov. V roku 2020 prišlo k rapídnemu vzostupu návštevnosti. Električka spolu s posilovým autobusom vtedy odviezla 1121 návštevníkov, čo bol medziročný nárast o 433 návštevníkov. Potom nasledovalo nepríjemné pandemické obdobie, ktoré cestovný ruch zastavilo. “Trojkráľová električka” vyrazila opäť na trať začiatkom nového roka 2023 a hneď rekordne. Počas dnešných jázd využilo služby Trenčianskej elektrickej železnice 1615 cestujúcich, čo je o 494 viac ako v roku 2020.

Riaditeľ Trež Dušan Nosál neskrýval spokojnosť a poďakoval všetkým podporovateľom električky: “Chcel by som sa teda poďakovať našim návštevníkom za ich priazeň a dnešnú účasť, personálu TREŽ za profesionálny a oddaný prístup.” TREŽ, n. o. dnes odštartovala sezónu v roku 2023 a už sa nadšenci tešia na pokračovanie v spolupráci s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice a obce Trenčianska Teplá.

Traja králi je označenie mudrcov označených v Evanjeliu podľa Matúša. Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša. Ich počet ani mená nie sú v Biblii zaznamenané. Ich počet bol stanovený podľa troch darov, ktoré sú uvedené v Biblii. Neskôr sa na kresťanskom Západe objavujú aj ich mená: Gašpar, Melichar a Baltazár a začali sa označovať za kráľov. V rímskokatolíckej cirkvi sa ich sviatok slávi 6. januára v rámci sviatku Zjavenia Pána. Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-23 (Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne vysvetľuje ako 20-G+M+B-22 podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov.

ZDROJTSK, wikipédia