PRIEVIDZA. Mimoriadne dôležitý projekt pre transformačný proces na hornej Nitre pripravil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, mestami Prievidza, Handlová a Nováky a za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pomôcť má pri rekvalifikácii tých ľudí, ktorí si v dôsledku útlmu baníctva budú hľadať nové pracovné uplatnenie.

Zmluvu na čerpanie financií vo výške takmer 12 miliónov eur na projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra podpísal trenčiansky župan Jaroslav Baška a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. „Tento projekt je prelomový vo viacerých veciach. Vďaka nemu vieme podporiť jeden región vyššou sumou peňazí, pričom poskytujeme pomoc v období, kedy tí ľudia, ktorí prechádzajú rekvalifikačným procesom, majú svoje zamestnanie. Bez toho, aby museli najskôr nastúpiť do evidencie nezamestnaných,“ povedal minister s tým, že z prostriedkov EÚ bude podporená rekvalifikácia 700 zamestnancov baní. „Je to prvý národný projekt v histórii, ktorého žiadateľom nie je ústredný orgán štátnej správy, ale vyšší územný celok. V súčasnosti v ňom máme zamestnaných 13 tútorov, ktorých platí Trenčianska župa,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Ich úlohou je pomáhať zamestnancom baní pri hľadaní vhodného zamestnania, pričom základom je bilancia kompetencií.

Celý adaptačný proces jedného účastníka trvá najviac 6 mesiacov, počas tohto obdobia je stále zamestnancom HBP a je mu vyplácaná mzda z tohto projektu. „Z 12 miliónov si najväčší balík, viac ako 7 miliónov, odkroja Hornonitrianske bane na platy rekvalifikantov,“ vysvetlil župan. Aktivity projektu začal TSK realizovať od 1. augusta 2020 v elokovanom pracovisku v Novákoch. „Do projektu sa doteraz zapojilo 17 účastníkov, pričom jeden si už novú prácu našiel. Náklady, ktoré s projektom doposiaľ župa mala, sú vo výške približne 200 tis. eur. Po podpise tejto zmluvy budeme môcť žiadať finančné prostriedky na preplatenie,“ doplnil župan.

Zdroj: TSK