TRENČIANSKE TEPLICE. Prvý kontakt verejnosti s turistickou destináciou často býva práve turisticko-informačná kancelária. Dnes o 9:00 hod. bola kancelária oficiálne sprístupnená verejnosti aj za prítomnosti primátorky mesta Tr. Teplice Zuzany Frajkovej Ďurmekovej.

Prvé sídlo Turisticko-informačnej kancelárie Trenčianske Teplice (TIK) sa nachádzalo od r. 2010 v priestoroch Kursalonu (v časti bývalého Keka). Jeho prevádzku spustilo dnes už nefunkčné Združenie cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Po niekoľkých rokoch bol TIK z technických príčin zatvorený.

V roku 2016 otvorila Oblastná organizácie cestovného ruchu nový TIK. Vhodné priestory našla v Hoteli Slovakia. TIK tam fungoval do konca septembra 2019, kedy došlo k celkovému uzavretiu budovy z dôvodu rekonštrukcie. Dočasne bol TIK presťahovaný do budovy Mestského úradu. Od 1. júla 2020 sa TIK nachádza v priestoroch Domu Narcis na Ulici M. R. Štefánika. Je blízko hlavnej cesty i centra, takže jeho poloha je strategická. Vzhľadom k tomu, že priestor patrí Mestu Trenčianske Teplice, tak každá rekonštrukcia súčasných priestorov je investíciou do verejného majetku. Mesto nemusí platiť nájom, čím dôjde k značnej úspore finančných prostriedkov.

Ročné náklady v predchádzajúcich priestoroch:

„Súčasný TIK by mal v blízkej budúcnosti susediť s Mestskou knižnicou, ktorá je momentálne tiež v prenajatých priestoroch. Aj keď TIK nie je veľký, svoje miesto tam našla napr. aj drevená socha Jozefa Michaličku, ktorú dostalo Mesto Trenčianske Teplice darom. Pamätníci si ju môžu ako súčasť interiéru Mestskej knižnice. Veríme, že nový TIK splní svoj účel a stane sa prínosom pre celú destináciu Trenčianske Teplice,“ uviedla Silvia Havelková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.