TRENČIANSKE TEPLICE. Dnes sa konalo rokovanie Mestského zastupiteľstva Trenčianske Teplice, kde poslanci veberali spomedzi kandidátov nového hlavného kontrolóra mesta.

Víťazom sa stal v regióne známy a dlhoročný bývalý primátor mesta Ilava Štefan Daško. Svojim predstavením si získal dôveru ôsmich z deviatich mestských poslancov. Novému kontrolórovi bude plynúť šesťročné volebné obdobie.

Hlavný kontrolór obce má významné a nezastupiteľné postavenie v oblasti samosprávy mesta. Jeho postavenie je charakteristické pre kontrolnú, dozornú a preverovaciu činnosť. Úlohou hlavného kontrolóra je zabezpečiť kontrolu činnosti obce z hľadiska takých aspektov, akými sú zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť jej úkonov.

Zdroj: isamospráva.sk