TRENČIANSKA TEPLÁ. V posledných týždňoch sa množili sťažnosti na kvalitu stravy v Materskej škôlke v Trenčianskej Teplej (MŠ). Stravu pripravuje kuchyňa v Základnej škole Trenčianska Teplá (ZŠ), odkiaľ sa teplé potraviny prevážajú do budovy MŠ.

Niektorí rodičia v obci a aj vedenie MŠ chceli tento problém riešiť napríklad vybudovaním kuchyne priamo v budove MŠ.

Svoje výhrady k strave rodičia škôlkárov predniesli aj priamo na rokovaní Obecného zastupiteľstva Tr. Teplá, konaného dňa 25. septembra 2019. “Mali sme možnosť k nahliadnutiu vidieť niekoľko fotiek, ako a čo servírujú našim deťom. Mne tam chodí osobne päťročná dcéra a nie som ochotná platiť o sedem eur viac ako minulý rok, za zemiak posypaný tvarohom a rascou. Nech sa na mňa nikto nehnevá, keby aj vám dali toto jesť, tak to nikto nezje,” smerovala vedeniu obce a poslancom svoje výhrady na kvalitu stravy nahnevaná mama Lenka.

Na základe týchto podnetov sa 4. októbra 2019 a opakovane 8. a 16. októbra 2019 sa vykonali tri poslanecké prieskumy v budove MŠ a poslancov zaujímala kvalita a kvantita stravy, jej prevoz z kuchyne ZŠ do priestorov MŠ, servírovanie a vzhľad pripravovaného jedla. Ako z výsledkov prieskumov na vzorke jedla vyplýva, že pripravované jedlo spľňalo normy, celkový vzhľad jedla bol dobrý, jedlo na tanieroch bolo úhľadne naservírované a vôňa bola príjemná.

“Zamestnanci školskej kuchyne pri ZŠ pripravujú kvalitné jedlo. Školská kuchyňa pripravuje stravu podľa platných noriem na daný školský rok, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,” uvádza sa v stanovisku prieskumnej komisie a zároveň je uvedené, že za najväčší nedostatok je považovaný spôsob prevozu stravy a jej následné servírovanie po jednotlivých triedach, pretože jedlo rýchlo vychladne.

cca 41 min:

Ilustračné foto: pixabay.com