TRENČIANSKA TEPLÁ. Potom, ako boli pred niekoľkými dňami z rokovania zastupiteľstva vypustené viaceré body týkajúce sa priamo občanov, rozhodli sa desiati poslanci zastupiteľstva zvolať mimoriadne rokovanie poslaneckého zboru.

Do redakcie sme dostali aj konkrétne body rokovania. Teda tie body, ktoré minulý týždeň poslanci vlastným rozhodnutím vypustili a rozhodli sa venovať iným dôležitým témam, v krátkom čase prerokujú a rozhodnú. Podľa našich informácií by sa zasadnutie malo konať vo štvrtok 7. mája 2020 v miestnej hasičskej zbrojnici.