TR. TEPLÁ: Podnikateľ v spore s obcou, firma vykonala výrub drevín na budúcej cyklotrase

TRENČIANSKA TEPLÁ. Veľa obyvateľov, nielen z obce Trenčianska Teplá, netrpezlivo očakáva, kedy sa dokončí dlho avizovaná cyklotrasa medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami. V marci tohto roku sa začali práce s výrezom náletových drevín po celej dĺžke budúceho diela. Výrez prebehol úspešne, drevná hmota sa uskladnila na dve miesta a práce sa nateraz zastavili.

Problém však nastal v prácach naviac, ktoré boli a ešte mali byť vykonané firmou LESWORK, s.r.o., zastúpenou konateľom Miroslavom Poličekom, ktorá vyhrala výberové konanie na tieto práce. Rozpor vznikol najmä v počte drevnej hmoty, ktorá bola určená na výrub. Počty stromov a iných drevín mali byť namietané už pri podpise zmluvy a zdá sa, že to bolo riešené iba ústnou dohodou medzi zmluvnými stranami. Do 31.3. musel byť výrub zo zákona ukončený, konalo sa narýchlo a vznikol problém.

Viac o tomto spore sa dozviete z priloženej reportáže. Kontaktovali sme aj vedenie Obce Trenčianska Teplá na čele so starostkou Slavomírou Propperovou, aby sme získali jej stanovisko k sporu, na ktorý poukazuje spomínaný konateľ spoločnosti LESWORK. Po týždni sme však žiadnu reakciu obce nezískali a naša ponuka na vyjadrenie tak nebola akceptovaná. V druhej časti reportáže sa nachádza zostrih rokovania poslaneckého zboru obce Trenčianska Teplá, konaného dňa 10.6.2020, kde sa poslanci dotazujú starostky, ako boli tieto práce riešené. Konateľovi spoločnosti LESWORK tu nebolo umožnené problém objasniť a následne vznikla veľká roztržka a predčasne ukončené rokovanie.