TRENČÍN. Na brehoch rieky Váh sa vyskytli padnuté stromy, ktoré jasne ukazujú, kto je vinník. Teraz sa ho podarilo aj odfotografovať.

“Pes ma tam pri prechádzke ťahal a zrazu som ho zbadal,” uviedol Erik z Trenčína.

Išlo pravdepodobne o bobra európskeho (bobor vodný, bobor eurázijský). Je jeden z dvoch druhov bobrov. Patrí medzi bobrovité hlodavce. Výskyt na Slovensku bol doložený na 11,6 % územia. Na Slovensku je to zákonom chránený druh živočícha. Živí sa takmer výlučne kôrou stromov, ktorú si uchováva aj na zimu. Za rok spotrebuje asi 4000 kg dreva s kôrou. Príležitostne sa živí aj rôznymi rastlinami, trsťou a výhonkami lekna, spásajú aj trávu a ak sú v blízkosti polia, príležitostne aj poľnohospodárske plodiny.

Zdroj: Wikipedia