TRENČIANSKA TEPLÁ. Sv. Mikuláš je pre mnoho detí znakom víťazstva dobra nad zlom. Mikuláš s anjelikmi zabránia tomu, aby zlí čerti ukradli deťom balíčky. Teplanskí skauti pripravili pre deti nový pohľad na tento príbeh a opäť ho po roku inovovali.

Na scéne sa objavili, okrem čertov a anjelov, aj muži zákona spred 1989 vo vozidle a uniforme tej doby. Príslušníci VB priviezli Mikuláša a zabránili tomu, aby čerti darčeky ukradli. Darčeky, ktoré Mikuláš následne deťom rozdal, chystal kultúrny referát s pomocníkmi. K občerstveniu nemohol chýbať skautský stánok. Vystúpili aj skautské mažoretky s krátkym programom. Viac z atmosféry sa dozviete z fotogalérie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.