Témou mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva TSK bolo zdravotníctvo, poslanci tiež odsúdili atentát na predsedu vlády SR

Dátum pridania:

TRENČÍN. Týždeň po riadnom rokovaní krajského parlamentu zasadli poslanci do svojich lavíc opäť, aby podrobne rozobrali problematiku zdravotníctva v kraji. Ekonomickú situáciu všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja odprezentovali ich riaditelia, následne bola predstavená Koncepcia rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030. Zaujímavá bola aj informácia, koľko financií investoval kraj do jednotlivých svojich kompetenčných oblastí za posledných 10 rokov.

Aj napriek tomu, že myjavská nemocnica je najmenšou župnou nemocnicou, ako jediná spomedzi krajských nemocníc dosahuje zisk. „Za minulý rok ukončila hospodárenie s kladným výsledkom viac ako štvrť milióna eur a k dnešnému dňu nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti. Rovnako, ako ďalšie dve župné nemocnice, prešla procesom oddlženia, a to vo výške 12,7 mil. eur,“ zhodnotil župan. Zvyšným dvom nemocniciam, bojnickej a považskobystrickej, ktoré sú veľkosťou takmer identické, sa aj napriek viacerým oddlženiam zo strany štátu, nedarí dostať z negatívnych čísel hospodárenia. Považskobystrická nemocnica sa aj po oddlžení vo výške 44 mil. eur, od roku 2018, naďalej zadlžuje. Kumulovaný dlh do konca minulého roku presiahol 13 mil. eur a hospodársky výsledok za rok 2023 predstavuje stratu 1,87 mil. eur. Ešte horšie je na tom najväčšia bojnická nemocnica. Tá napriek takmer 50 mil. oddlženiu zo strany štátu, má ku koncu minulého roka ďalšie záväzky vo výške viac ako 22,5 mil. eur. Minulý rok skončila s výsledkom hospodárenia -6,2 mil. eur. Najväčšou nákladovou položkou sú predovšetkým mzdy a odvody za zamestnancov. Situáciu v bojnickej nemocnici navyše komplikuje aj kolektívna zmluva uzatvorená v predchádzajúcom období, na základe ktorej bolo ohodnotenie zamestnancov nemocnice nastavené nadštandardne. „Musíme sa naozaj zamyslieť nad tým, čo v týchto nemocniciach nefunguje a čo urobíme ďalej. Na jednej strane sme do nich investovali milióny eur, na druhej strane nám klesajú výkony. Čísla hovoria jasne, niečo urobiť musíme a bude to na debatu v každej jednej nemocnici,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Dodal tiež, že dlhodobo nebude kraj vedieť utiahnuť tak veľké investície do nemocníc, ako doteraz. „Tých 60 mil. eur, ktoré sme zainvestovali do našich nemocníc zo župného rozpočtu, niekde chýba. Najviac to vidieť v oblasti poskytovania sociálnych služieb, kde prichádzame o kvalifikovaný personál, čo ovplyvňuje aj našu možnosť prijímania nových klientov,“ dodal župan. Všetky nemocnice sa však zhodujú, že financie od zdravotných poisťovní stačia len na pokrytie bežných prevádzkových nákladov a je potrebné, aby došlo k ich navýšeniu.

Tomu, ako by malo fungovať zdravotníctvo v Trenčianskom kraji, sa venuje Koncepcia rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030. Strategický dokument dala župa vypracovať spoločnosti Smart healthcare solutions, s. r. o., s cieľom zadefinovať opatrenia, ktoré zabezpečia dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Samotný dokument obsahuje zmapovanie demografického a socioekonomického vývoja obyvateľstva v kraji, aktuálneho stavu v jednotlivých segmentoch zdravotnej starostlivosti, posúdenie aktuálneho stavu všetkých troch župných nemocníc a zadefinovanie možností a scenárov ich ďalšieho vývoja vo väzbe na strategické ciele zdravotníctva TSK. Hľadaním optimálneho modelu ďalšieho fungovania nemocníc Zastupiteľstvo TSK poverilo predsedu kraja, a to tak, aby bola garantovaná ich trvalá udržateľnosť a dostupnosť v potrebnom rozsahu pri zabezpečení ich ekonomickej efektívnosti. „Určite nechceme nemocnice predať, je to majetok TSK, do ktorého sme za 10 rokov investovali 60 mil. eur. Možno by sme hľadali niekoho, kto by tento župný majetok zveľaďoval a poskytoval zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu a kvalite. Tých scenárov je viac, budeme sa o tomto rozprávať na stretnutiach v jednotlivých nemocniciach, ktoré chcem absolvovať v najbližšom období,“ vysvetlil župan. Neschopnosť župy dlhodobo udržať financovanie zdravotníctva v súčasnej podobe potvrdila aj analýza hospodárenia kraja, ktorá sa venovala na jednej strane klesajúcim príjmom z podielových daní a na strane druhej zvyšujúcim sa výdavkom kraja v jednotlivých kompetenčných oblastiach. Tá zároveň poukázala aj na potenciálne riziká, či už v oblasti daňových príjmov (vývoj na trhu práce, pripravované legislatívne zmeny, konsolidačné opatrenia na úrovni štátu či daňová prognóza pre rok 2025), bežných výdavkov, ale aj riziká v jednotlivých kompetenčných oblastiach.

Na násilný čin, ktorý sa stal minulý týždeň krátko po výjazdovom zasadnutí vlády SR v Handlovej a pobúril širokú verejnosť, reaguje aj Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. To na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v pondelok 20. mája 2024, vyzýva k upokojeniu situácie a k návratu k slušnej komunikácii „Zastupiteľstvo TSK odsudzuje atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý je bezprecedentným neprijateľným útokom na demokratické zriadenie Slovenskej republiky a riadnu činnosť jej ústavných orgánov a vyvrcholením nenávistných a negatívnych nálad v spoločnosti, pričom takýto čin v novodobej histórii našej krajiny nemá obdobu,“ znie uznesenie, ktoré jednohlasne schválili krajskí poslanci na návrh predsedu TSK. Zároveň tiež vyzýva volených zástupcov na všetkých úrovniach verejného života, ale aj občanov, k upokojeniu spoločenskej situácie, k návratu k slušnej a civilizovanej komunikácii a k hodnotám, ktoré ako národ dlhodobo uznávame. Súčasťou uznesenia bolo aj prianie skorého uzdravenia pre predsedu vlády SR.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V Košeci sa dnes konal festival dychových hudieb

KOŠECA. Dnes popoludní sa v priestoroch amfiteátra v centre...

Trenčianska elektrická železnica oslávila 115. výročie a prišli ju podporiť aj stovky návštevníkov

TRENČIANSKA TEPLÁ. Mimoriadne obľúbený elektrický vláčik, ktorý prevádzkuje Trenčianska...

Do Dubnice nad Váhom opäť po roku zavítali ľudoví umeleckí remeselníci

DUBNICA NAD VÁHOM. Dnešný deň bol v Parku J....

Pätnásty ročník Jánskeho haluškového festivalu prilákal stovky návštevníkov

NOVÁ DUBNICA – KOLAČÍN. Dnes sa konal už pätnásty...