TRENČÍN. Georadar alebo GPR (Ground penetrating radar) je univerzálne geofyzikálne zariadenie, ktorým možno nedeštruktívne skúmať a monitorovať podpovrchové objekty. Takýto prieskum momentálne prebieha na nádvorí i na hornej časti Trenčianskeho hradu.

Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré spravuje sídlo niekdajšieho pána Váhu a Tatier – Trenčiansky hrad, sa rozhodlo zrealizovať georadarový prieskum v objekte hradu. Na jeho základe sa následne majú vykonávať archeologické práce. „Cieľom výskumu je zistenie archeologického potenciálu častí Trenčianskeho hradu. Jeho terénna časť bude prebiehať približne dva alebo tri dni, následné vyhodnocovanie a spracovanie dát bude trvať zhruba sedem až štrnásť dní,“ povedal zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík.

Prieskum sa týka dolného nádvoria, Ilešháziovských objektov hradu a panskej kaplnky. Vedenie múzea si od neho sľubuje objavenie hospodárskych objektov, ktoré v minulosti patrili k zázemiu Trenčianskeho hradu. „Doteraz boli výskumy zamerané hlavne na stojacu architektúru, teraz sa takýmto nedeštruktívnym spôsobom chceme pozrieť, čo sa nachádza pod zemou,“ uzavrel Michalík.

Zdroj a foto: TSK