TRENČIANSKY KRAJ. Predposledné verejné zvažovanie projektov, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu zo župnej kasy prebehlo v pondelok 13. mája. Svoje originálne zámery prišli tentokrát predstaviť obyvatelia najväčšieho okresu Trenčianskeho kraja. Za 4 z nich budete môcť od stredy 15. mája hlasovať aj vy.

Trenčianska župa dáva svojim obyvateľom už po tretíkrát možnosť priamo rozhodovať o tom, kam poputujú peniaze z rozpočtu TSK. Participácia občanov na veciach verejných a na prerozdeľovaní financií je nástrojom, ktorý zvyšuje transparentnosť narábania s prostriedkami župy. Pre potreby Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bol na tento rok schválený dvojnásobne väčší balík peňazí ako v roku 2018, a to až 200 tisíc eur.

Zdroj: TSK

Projekty, za ktoré bude môcť hlasovať každý obyvateľ Trenčianskeho kraja momentálne prechádzajú verejnými zvažovaniami. Na nich komisia dozerá na správny postup podávania zámerov i na plnenie všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa PaKR TSK. Zvažovania za okres Prievidza sa zúčastnili predkladatelia skutočne originálnych zámerov. Fórum pre pomoc starším – národná sieť predložilo projekt s názvom Anjel pomoci starším – Medzigeneračnou spoluprácou k zvyšovaniu kvality života seniorov. Ten sa má venovať nielen starším ľuďom, ale aj tým mladším, ktorých je nutné upozorniť na problémy seniorov. Cieľom zámeru je prostredníctvom osvety v danej oblasti vytvoriť podmienky pre dôstojné prežívanie jesene života a ochrániť starších ľudí pred zlým zaobchádzaním či násilím.

O napínavú prezentáciu sa postarali dvaja mladí ľudia z prievidzského územného spolku Slovenského červeného kríža. Priamo na verejnom zvažovaní predviedli hodnotiacej komisii modelovú situáciu pri záchrane ľudského života s použitím defibrilátoru. Financie z PaKR TSK chcú použiť na propagáciu činnosti dobrovoľných záchranárov a organizáciu tréningov prvej pomoci. Poukázať chcú i na to, že ľudský život môže zachrániť nielen profesionál, ale aj laik. Projekt dostal názov Kto ho zachráni, ak nie ty?!

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi predložila zámer nadväzujúci na uplynulý ročník PaKR TSK. V tomto školskom roku sa v priestoroch školy podarilo zriadiť krúžok programovania, ktorý bude v prípade úspechu projektu rozšírený. Cieľom zámeru s názvom Robotika nás baví je nielen zvýšiť a rozšíriť kvalitu vzdelávania v oblasti informačných technológií, ale aj rozvíjať schopnosti žiakov a naučiť mladých ľudí programovať s pomocou najnovších softvérov.

Doslova vzácny projekt predložila obec Nitrianske Sučany, ktorá v tomto roku oslávi 770. výročie od svojej prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti plánuje pozbierať od svojich obyvateľov historické dokumenty, ktoré mapujú obchodovanie so šafranom. Práve tým bola obec Nitrianske Sučany v minulosti vychýrená. Pozbierané informácie a vzácne dokumenty má obec v pláne zdigitalizovať a sprístupniť tak širokej verejnosti. Projekt nesie názov Vzácne ako šafran.

Pred nami je posledné verejné zvažovanie, a to v okrese Bánovce nad Bebravou. Uskutoční sa už v utorok 14. mája 2019. Jeho ukončením sa Participatívny-komunitný rozpočet oficiálne prehupne do poslednej fázy, ktorou je hlasovanie verejnosti. Od stredy 15. mája 2019 budú môcť obyvatelia kraja odovzdať svoj hlas tomu projektu, ktorý by podľa nich mal byť finančne podporený. Hlasovanie bude prebiehať na webovom sídle TSK.

V okrese Prievidza môžete od 15. mája do 30. mája 2019 hlasovať za nasledovné projekty:

Fórum pre pomoc starším – národná sieť – Anjel pomoci starším – Medzigeneračnou spoluprácou k zvyšovaniu kvality života seniorov – sociálna pomoc, sociálne služby

Slovenský červený kríž územný spolok Prievidza – Kto ho zachráni, ak nie ty?! – voľno-časové aktivity

Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza – Robotika nás baví – voľno-časové aktivity

Obec Nitrianske Sučany – Vzácne ako šafran – kultúra