TRENČÍN. Rekonštrukcia jedálne župného Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde sa stravuje takmer tisícka žiakov a učiteľov, by mala byť ukončená začiatkom nového školského roka. Okrem zateplenia a debarierizácie budovy sa pracuje aj na odvetraní kuchyne.

Stavebné práce, ktoré pomôžu znížiť energetickú náročnosť budovy školskej jedálne, postupujú podľa harmonogramu. Po výmene a zateplení strechy pokračujú robotníci výmenou okien, dverí a zateplení obvodového plášťa budovy. Zmeny prebiehajú aj v samotnej kuchyni. „Podmienky v školskej jedálni nevyhovovali klasickým štandardom, preto sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii vetracieho systému. Obe investičné akcie v hodnote približne 580 tis. eur hradí Trenčiansky samosprávny kraj z vlastného rozpočtu. Dodávatelia nás ubezpečili, že odvetrávací systém v kuchyni bude dokončený do 31. augusta a ja pevne verím, že do 1. septembra sa nám podarí zabezpečiť všetko potrebné na to, aby študenti a pedagógovia nemuseli hladovať,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Vstup do zrekonštruovanej jedálne bude po novom možný aj pre imobilných stravníkov, pomôže im plošina na vstupnom schodisku.

Zdroj a foto: TSK