PRUSKÉ. Na jedinej poľnohospodárskej škole v kraji v súčasnosti rekonštruujú strechu kaštieľa, kde škola sídli, prestavbou prechádza aj školský internát. Oba projekty znížia energetickú náročnosť budov školy a zároveň skvalitnia vyučovací proces študentov.

Zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v priestoroch internátu SOŠ Pruské financuje Trenčianska župa prostredníctvom európskych peňazí. „Po rekonštrukcii budovy vzniknú na internáte nové učebne a priestory, debarierizáciu objektu vyrieši prístavba výťahu. Budova internátu je už zateplená, dokončená je aj strecha. Problémom nie je ani vybavenie, ktoré je už obstarané, jeho súčasťou je napríklad aj traktor. Vyriešiť musíme výmenu rozvodov.  Do modernizácie aktuálne investujeme viac ako 1,6 mil. eur. Verím, že v septembri, keď študenti nastúpia do nového školského roku, internát bude plne pripravený,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Druhý projekt, ktorý župa na škole v Pruskom realizuje, je zameraný na rekonštrukciu strechy kaštieľa zo 16. storočia, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. V rámci neho sa vymení strešná krytina, zbúrajú sa niektoré komíny, zateplí sa podkrovie a pribudne aj nové odvodnenie strechy. Zo župného rozpočtu pôjde na túto rekonštrukciu viac ako 1,2 mil. eur.