TRENČÍN. V pondelok 13. mája 2019 sa študenti i verejnosť prostredníctvom podujatia scénického charakteru, ktoré pripravilo Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne, dozvedeli viac o M. R. Štefánikovi.

Vedec, astronóm, politik, diplomat, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, Najväčší Slovák. Aj to bol Milan Rastislav Štefánik, chlapec z Košarísk, pre ktorého nič nebolo nemožné. V priestoroch župného úradu v Trenčíne priblížila v druhý májový pondelok životný príbeh košarišského rodáka riaditeľka Krajského centra voľného času v Trenčíne Renáta Bieliková v sprievode Miroslavy Mazánovej z Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK. „Ako každý človek či študent som mala štandardné vedomosti o Štefánikovi. Po prečítaní knihy Jozefa Banáša Prebijem sa! ma táto tematika natoľko zaujala, že som sa jej začala intenzívne venovať. Podujatie tohto typu som zatiaľ nevidela, a tak som si nainštalovala scénu, od srdca napísala scenár a poskladala dokopy fotografie. Príprava podujatia mi zabrala niekoľko mesiacov,“ priblížila Renáta Bieliková, ktorá sa podpísala aj pod prípravu rekvizít. Tie boli súčasťou spomienkovej slávnosti. V programe vystúpili dievčatá zo speváckej časti Folklórneho súboru Trenčan, text o Štefánikovi vo francúzštine prečítal študent Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Medzi hosťami nechýbal ani autor knihy Prebijem sa! Jozef Banáš, ktorý pri spracovávaní publikácie posledné roky Štefánikovým životným príbehom doslova žil. „Rád chodím medzi ľudí, od októbra, kedy vyšla kniha, som absolvoval desiatky besied. Znalosť poznania Štefánika na Slovensku je rôzna, ale teším sa, že v poslednom období to výrazne narastá. Sebavedomie národa je determinované podľa toho, aký máme vzťah k našim veľkým osobnostiam. Ak budú ľudia vedieť o Štefánikovi, tak určite naše slovenské sebavedomie porastie,“ vyznal sa autor publikácie približujúcej Štefánikovo sebavedomie, odhodlanie a húževnatosť.

Podujatie bolo prioritne určené pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej E. Belluša v Trenčíne, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne a Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorí na župný úrad zavítali v sprievode pedagógov. Prostredníctvom hovoreného slova si prítomní vypočuli najvýznamnejšie životné míľniky Štefánikovho života. Každý z ich mal možnosť vďaka podrobnému opisu vytvoriť si svoj vlastný názor na osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Ten v zaplnenej Kongresovej sále Úradu TSK vyjadrila aj riaditeľka trenčianskeho KCVČ. „Osobne si myslím, že Milan Rastislav Štefánik je mentálnym koučom všetkých vekových generácií na Slovensku,“ dodala Renáta Bieliková.

Zdroj:TSK