KOŠECA. Včerajšie a dnešné husté sneženie zapríčinilo, že starosta obce Košeca Radomír Brtáň rozhodol o uzatvorení telocvične miestnej Základnej školy s materskou školou Košeca, z bezpečnostných dôvodov. Problém statiky budovy je dlhodobý a ťahá sa už niekoľko rokov. Stavba má drevenú konštrukciu z roku približne 1977-1978 a teda si po štyridsiatich rokoch doslova pýta rekonštrukciu. V roku 2011 si obec nechala spracovať statický posudok budovy a ten vraví, že v prípade napadnutia väčšej vrstvy snehovej pokrývky je potrebné telocvičňu z bezpečnostných dôvodov uzavrieť a zabezpečiť odhrnutie. Na pomoc už tradične prišli dobrovoľní hasiči z DHZO Košeca a zo strechy odpratávajú. Starosta vraví, že obec mala snahu problém riešiť, ale neúspešne. Od roku 2008, kedy boli zistené prvé zistenia o poruche statiky, do roku 2011 bola telocvična uzatvorená. “Niekoľko rokov po sebe sme žiadali riešiť havarijnú situáciu prostredníctvom financovania z rozpočtových kapitol Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR. Zatiaľ sa nám to žiaľ nepodarilo aj napriek všetkým tým pokusom. Následne bol zmenený zákon a havarijné situácie už sa neposudzujú tak, ako doposiaľ.” Starosta Radomír Brtáň tiež vraví, že sa snažili získať financie aj z dotácií určených  na rekonštrukciu priamo telocviční. “Paradoxne na statické prvky a opravu týchto prvkov nebola výzva mierená a cielená, teda neboli oprávnené ani výdavky súvisiace so statickými opravami,” dodal starosta obce Košeca.

Telocvičňa je momentálne uzatvorená do času, kým sa podarí sneh zo strechy odpratať. Ak to počasie dovolí, tak v piatok už by mala byť opäť sprístupnená pre žiakov a verejnosť. Viac sa dozviete z priloženej reportáže.