TRENČIANSKA TEPLÁ. Na dnes bolo starostkou obce zvolané rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá. Starostka Slavomíra Propperová však na zasadnutie neprišla, podľa dostupných informácií pre účasť na školení. Ospravedlnil sa aj jej zástupca Pavol Masár a chýbala aj prednostka obecného úradu Zuzana Janišová.

Poslanci sa o tejto situácii dozvedeli prakticky tesne pred zastupiteľstvom, čo namietali ako ďalšie nekomunikovanie vedenia obce s poslaneckým zborom. Volení zástupcovia sa zhodli, že vedením schôdze bola poverená poslankyňa Eva Mydlová. Najväčšia diskusia sa týkala zrušenia Zariadenia opatrovateľskej služby Trenčianska Teplá. Poslanci mali zato, že v tejto oblasti došlo k hrubému nerešpektovaniu rozhodnutia poslaneckého zboru. Zároveň je podľa nich nejasné, či vedenie obce chce, resp. nechce využiť pôvodné umiestnenie ZOS, respektíve získať na sociálne účely budovu “starej fary”. Poslanci tiež vyjadrili podporu poverenej riaditeľke Základnej školy v Trenčianskej Teplej Gabriele Zuberovej. Predsedajúca Eva Mydlová poďakovala rodičom a učiteľom za prístup k riešeniu situácie s fungovaním základnej školy.

Rokovanie prebehlo bez akýchkoľvek problémov a konfliktov, ktoré vznikali prakticky na všetkých rokovaniach v tomto volebnom období. Nižšie vám prinášame ako jediní záznam z uvedeného rokovania.